BỂ LỌC LẮNG NƯỚC MƯA BÃI CHỨA THÉP PHẾ LIỆU

BỂ LỌC LẮNG NƯỚC MƯA BÃI CHỨA THÉP PHẾ LIỆU
BỂ LỌC LẮNG NƯỚC MƯA BÃI CHỨA THÉP PHẾ LIỆU
BỂ LỌC LẮNG NƯỚC MƯA BÃI CHỨA THÉP PHẾ LIỆU
BỂ LỌC LẮNG NƯỚC MƯA BÃI CHỨA THÉP PHẾ LIỆU

Vị trí

KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG, TỈNH HÀ TĨNH


Chủ đầu tư

CÔNG TY TNHH GANG THÉP HƯNG NGHIỆP FORMOSA HÀ TĨNH


Vị Trí Dự Án

Dự án đã hoàn thành khác

KHU DÂN CƯ KHANG ĐIỀN
MELOSA GARDEN QUẬN 9
KHU LƯU TRỮ BÊN NGOÀI PHÔI THÉP DẸT NHÀ MÁY HÀ TĨNH
ĐOẠN ĐƯỜNG CHÍNH KHU VỰC SINH HOẠT FORMOSA STEEL
CẢI THIỆN QUY TRÌNH TRAM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HÓA
XÂY DỰNG KHO THAN 2 XƯỞNG NHƠN TRẠCH
THI CÔNG CẢNG BIỂN HÀ TĨN
NHÀ MÁY BỘT GIẤY PHƯƠNG NAM
NHÀ CÂU LẠC BỘ- SÂN GOLD TÂN SƠN NHẤT
CHUNG CƯ CAO TẦNG HIMLAM