NHÀ MÁY BỘT GIẤY PHƯƠNG NAM

NHÀ MÁY BỘT GIẤY PHƯƠNG NAM
NHÀ MÁY BỘT GIẤY PHƯƠNG NAM
NHÀ MÁY BỘT GIẤY PHƯƠNG NAM
NHÀ MÁY BỘT GIẤY PHƯƠNG NAM

Vị trí

ẤP BÀ LUÔNG, THẠNH HÓA, LONG AN


Chủ đầu tư

TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM


Vị Trí Dự Án

Dự án đã hoàn thành khác

KHU DÂN CƯ KHANG ĐIỀN
MELOSA GARDEN QUẬN 9
KHU LƯU TRỮ BÊN NGOÀI PHÔI THÉP DẸT NHÀ MÁY HÀ TĨNH
ĐOẠN ĐƯỜNG CHÍNH KHU VỰC SINH HOẠT FORMOSA STEEL
CẢI THIỆN QUY TRÌNH TRAM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HÓA
XÂY DỰNG KHO THAN 2 XƯỞNG NHƠN TRẠCH
THI CÔNG CẢNG BIỂN HÀ TĨN
BỂ LỌC LẮNG NƯỚC MƯA BÃI CHỨA THÉP PHẾ LIỆU
NHÀ CÂU LẠC BỘ- SÂN GOLD TÂN SƠN NHẤT
CHUNG CƯ CAO TẦNG HIMLAM