Các Dịch Vụ Khác

Ngoài mảng thiết kế và xây dựng công trình. Phúc Thuận Phát đang ngày càng phát triển với các mảng dịch vụ xây dựng và sản phẩm xây dựng phù hợp vói nhu cầu của thị trường.
Dịch vụ
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Chuẩn bị mặt bằng
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
- Lắp đặt hệ thống điện
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí
- Trồng rừng và chăm sóc rừng (Không hoạt động tại trụ sở)
- Phá dỡ
- Cho thuê máy móc , thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng)
- Sản xuất các cấu kiện kim loại (Không sản xuất tại trụ sở)
- Khai thác gỗ (Không hoạt động tại trụ sở)

Sản phẩm
- Bán buôn kim loại, quặng kim loại ( Chi tiết: Buôn bán sắt, thép)
- Bán buôn vật liệu, thiết bị vật liệu khác trong xây dựng
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình ( Chi tiết: Bán buôn hàng trang trí nội thất)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khácKết quả hình ảnh cho máy móc thiết bị xây dựng
Kết quả hình ảnh cho máy móc thiết bị xây dựng
Hình ảnh có liên quan

Các Lĩnh Vực Hoạt Động khác

Thiết Kế Công Trình
Thi Công Công Trình