Công trình đang thực hiện

HẠ TẦNG ĐƯỜNG 21- HOA SEN ĐẠI PHƯỚC
KHU ĐÔ THỊ THÔNG MINH VIVA PARK- GĐ3 192 CĂN LIỀN KỀ
KHU HẠ TẦNG DÂN CƯ TÂN THỊNH
NHÀ KHÁCH CÔNG AN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHU ĐÔ THỊ THÔNG MINH VIVA PARK- 1 TRAM Y TẾ & 201 CĂN LK