NHÀ KHÁCH CÔNG AN TỈNH BÌNH DƯƠNG

NHÀ KHÁCH CÔNG AN TỈNH BÌNH DƯƠNG
NHÀ KHÁCH CÔNG AN TỈNH BÌNH DƯƠNG
NHÀ KHÁCH CÔNG AN TỈNH BÌNH DƯƠNG
NHÀ KHÁCH CÔNG AN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Vị trí

681 ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG CHÁNH NGHĨA, TP THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG


Chủ đầu tư

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ KHÁCH CÔNG VỤ CÔNG AN TỈNH BÌNH DƯƠNG


Vị Trí Dự Án

Công trình đang thực hiện khác

KHU HẠ TẦNG DÂN CƯ TÂN THỊNH
THI CÔNG CẦU CẢNG S3 CẢNG SƠN DƯƠNG
KHU ĐÔ THỊ THÔNG MINH VIVA PARK- 1 TRAM Y TẾ & 201 CĂN LK