KHU ĐÔ THỊ THÔNG MINH VIVA PARK- 1 TRAM Y TẾ & 201 CĂN LK

KHU ĐÔ THỊ THÔNG MINH VIVA PARK- 1 TRAM Y TẾ & 201 CĂN LK
KHU ĐÔ THỊ THÔNG MINH VIVA PARK- 1 TRAM Y TẾ & 201 CĂN LK

Vị trí

XÃ ĐỒI 61, HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI


Chủ đầu tư

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG


Vị Trí Dự Án

Công trình đang thực hiện khác

KHU HẠ TẦNG DÂN CƯ TÂN THỊNH
THI CÔNG CẦU CẢNG S3 CẢNG SƠN DƯƠNG
NHÀ KHÁCH CÔNG AN TỈNH BÌNH DƯƠNG