Thiết Kế Công Trình

Thiết kế xây dựng là sự triển khai sáng tạo các công trình xây dựng đến một mục đích cụ thể nào đó. Nó làm cho các ý tưởng trở thành thực tiễn và hấp dẫn người dùng hoặc khách hàng.

Thiết kế xây dựng bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
-
Phương án công nghệ
- Công năng sử dụng
- Phương án kiến trúc
- Tuổi thọ công trình
- Phương án kết cấu
- Phương án phòng chống cháy nổ
- Phương án sử dụng năng lượng đạt hiệu suất cao
- Giải pháp bảo vệ môi trường
- Tổng dự toán, dự toán chi phí xây dựng phù hợp với từng bước thiết kế xây dưng.

Kết quả hình ảnh cho các hình ảnh thiết kế xây dựng
Kết quả hình ảnh cho các hình ảnh thiết kế xây dựng
Hình ảnh có liên quan

Các Lĩnh Vực Hoạt Động khác

Thi Công Công Trình
Các Dịch Vụ Khác