Lĩnh Vực Hoạt Động

01
Các Dịch Vụ Khác

Ngoài mảng thiết kế và xây dựng công trình. Phúc Thuận Phát đang ngày càng phát triển với các mảng dịch vụ xây dựng và sản phẩm xây dựng phù hợp với nhu cầu của thị trường.

02
Thi Công Công Trình

Thi công xây dựng là bước cuối cùng biến những ý tưởng, những phương án thành hiện thực. Do vậy, cần thiết phải có một kế hoạch, một phương án xây dựng hiệu quả để hoàn thành một dự án công trình, tối ưu công năng, đảm bảo thẩm mỹ, đúng ngân sách và đúng tiến độ...

03
Thiết Kế Công Trình

Thiết kế công trình là sự triển khai sáng tạo các công trình xây dựng đến một mục đích cụ thể nào đó. Nó làm cho các ý tưởng trở thành thực tiễn và hấp dẫn người dùng hoặc khách hàng.