THI CÔNG CẦU CẢNG S3 CẢNG SƠN DƯƠNG

THI CÔNG CẦU CẢNG S3 CẢNG SƠN DƯƠNG
THI CÔNG CẦU CẢNG S3 CẢNG SƠN DƯƠNG
THI CÔNG CẦU CẢNG S3 CẢNG SƠN DƯƠNG
THI CÔNG CẦU CẢNG S3 CẢNG SƠN DƯƠNG

Vị trí

BẾN TÀU PHÍA NAM SỐ 3 THUỘC CẢNG SƠN DƯƠNG


Chủ đầu tư

CÔNG TY TNHH GANG THÉP HƯNG NGHIỆP FORMOSA HÀ TĨNH


Vị Trí Dự Án

Công trình đang thực hiện khác

KHU HẠ TẦNG DÂN CƯ TÂN THỊNH
NHÀ KHÁCH CÔNG AN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHU ĐÔ THỊ THÔNG MINH VIVA PARK- 1 TRAM Y TẾ & 201 CĂN LK