CHUNG CƯ TÂN THỊNH LỢI

CHUNG CƯ TÂN THỊNH LỢI
CHUNG CƯ TÂN THỊNH LỢI

Vị trí

D37 CƯ XÁ PHÚ LÂM B, BÀ HOM, PHƯỜNG 13, QUẬN 6, TP.HCM


Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Thịnh Lợi


Vị Trí Dự Án

Công trình đã hoàn thành khác

KHU DÂN CƯ KHANG ĐIỀN
MELOSA GARDEN QUẬN 9
KHU LƯU TRỮ BÊN NGOÀI PHÔI THÉP DẸT NHÀ MÁY HÀ TĨNH
ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU SINH HOẠT GANG THÉP FORMOSA HÀ TĨNH
CẢI THIỆN QUY TRÌNH TRAM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HÓA
XÂY DỰNG KHO THAN 2 XƯỞNG NHƠN TRẠCH
THI CÔNG CẦU CẢNG S3 CẢNG SƠN DƯƠNG
BỂ LỌC LẮNG NƯỚC MƯA BÃI CHỨA THÉP PHẾ LIỆU
NHÀ MÁY BỘT GIẤY PHƯƠNG NAM
NHÀ CÂU LẠC BỘ- SÂN GOLF TÂN SƠN NHẤT