Năm 2020, ngành Xây dựng đặt mục tiêu tăng trưởng từ 9 - 10%

10/01/2020, 13:39 PM

Mục tiêu được đại diện của Bộ Xây dựng cho biết, tại buổi họp báo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của ngành Xây dựng.

Tháo gỡ nhiều nút thắt trong hoạt động đầu tư xây dựng

Ngày 2/1/2020, Bộ Xây dựng tổ chức họp báo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, năm 2019, toàn ngành đã bám sát các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Xây dựng, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả quan trọng:

Tốc độ tăng trưởng của toàn ngành đạt 9 - 9,2%; tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 39,2%, tăng 0,8% so với năm 2018; tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 88%, tăng 2% so với năm 2018.

bộ xây dựng 

 Đại diện Bộ Xây dựng trao đổi thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải tại đô thị đạt khoảng 86 - 86,5%, tương đương năm 2018; tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch giảm còn khoảng 20% (giảm 1,5% so với năm 2018).

Tổng diện tích nhà ở tăng thêm khoảng 50 triệu m2 sàn; tổng sản lượng xi măng tiêu thụ khoảng 98 triệu tấn, đạt kế hoạch và tăng 3 triệu tấn so với năm 2018; sản lượng gạch xây đạt 26 tỷ viên (quy tiêu chuẩn) đạt kế hoạch và tương đương so với năm 2018.

Tuy nhiên, báo cáo của Bộ Xây dựng cũng đã nêu ra một số tồn tại hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, tiến độ soạn thảo một số văn bản quy phạm pháp luật và một số đề án còn chậm so với kế hoạch; việc theo dõi, đánh giá tác động của cơ chế, chính sách có nội dung chưa đáp ứng được yêu cầu.

Thị trường bất động sản có dấu hiệu thiếu hụt nguồn cung không chỉ ở phân khúc nhà ở xã hội. Tình trạng hoạt động kinh doanh bất động sản vi phạm quy định pháp luật như: Quảng cáo, thông tin không đúng sự thật để tăng giá, vi phạm quy hoạch, chia lô, bán nền trái quy định. Vật liệu xây dựng không nung phát triển chậm; tiến độ thúc đẩy xử lý tro xỉ, phế thải công nghiệp làm thạch cao và vật liệu xây dựng chậm, sản lượng xử lý thấp so với kế hoạch đề ra…

 

Nguồn: Thời báo tài chính (http://thoibaotaichinhvietnam.vn/)